LA vadība un pārvalde

LA institūcijas, kas īsteno pārstāvības un vadības funkcijas akadēmiskos, zinātniskos un organizatoriski saimnieciskos jautājumos ir:

– Satversmes sapulce;
– Senāts;
– Rektors: īsteno Akadēmijas vispārējo administratīvo, akadēmiskās un zinātniskās darbības vadību un bez īpaša pilnvarojuma savas kompetences robežās pārstāv Akadēmiju visās akadēmiskās un zinātniskās darbības lietās. Rektors ik gadu iesniedz pārskatu par Akadēmijas darbu Akadēmijas Dibinātājam.
– Revīzijas komisija;
– Akadēmiskā šķīrējtiesa;
Studējošo pašpārvalde.

FAQ Display
D.D. Jānis Vanags
Rektors
LELB arhibīskaps
arhibiskaps@lelb.lv, janis.vanags@lelb.lv

Darba pieredze
2011 - pašlaikLELB arhibīskaps Jānis Vanags ievēlēts par Lutera Akadēmijas rektoru Satversmes sapulcē 2011.gada 23.augustā.
Saskaņā ar LA Satversmes 34. pantu "ja par Rektoru tiek ievēlēts LELB arhibīskaps, uz viņu nav attiecināms šajā pantā noteiktais termiņa ierobežojums." , t.i. uz 5 (pieciem) gadiem ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
  

Izglītība
  
  

Sasniegumi:
Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes
Pētniecības darbības virzieni
Izstrādātās studiju programmas
Vadītās studiju programmas
Izstrādātie studiju kursi
Docētie studiju kursi
Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana:
vadītie:
recenzētie:
Projekti
Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.
Apbalvojumi un atzinības

Publikācijas:
Raksti​​
Tēzes​​
Grāmatas un brošūras​​
Mg.theol. Rinalds Grants
Rektora vietnieks
rinalds.grants@gertrude.lv

Darba pieredze
  
  

Izglītība
  
  

Sasniegumi:
Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes
Pētniecības darbības virzieni
Izstrādātās studiju programmas
Vadītās studiju programmas
Izstrādātie studiju kursi
Docētie studiju kursi
Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana:
vadītie:
recenzētie:
Projekti
Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.
Apbalvojumi un atzinības

Publikācijas:
Raksti​​
Tēzes​​
Grāmatas un brošūras​​
Mg.paed. Helēna Andersone
Studiju prorektore
helena.andersone@lelb.lv

Darba pieredze
  
  

Izglītība
  
  

Sasniegumi:
Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes
Pētniecības darbības virzieni
Izstrādātās studiju programmas
Vadītās studiju programmas
Izstrādātie studiju kursi
Docētie studiju kursi
Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana:
vadītie:
recenzētie:
Projekti
Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.
Apbalvojumi un atzinības

Publikācijas:
Raksti​​
Tēzes​​
Grāmatas un brošūras​​

LA Satversmes sapulce

Publicēts – Latvijas Vēstnesis – 02.02.2012., Nr.19
Apstiprināts ar Ministru kabineta 2012. gada 31.janvāra rīkojumu Nr. 55
Augstskolas ''Nodibinājums "Lutera Akadēmija"''
Satversme
III. Akadēmijas pārvalde un struktūra
16. pants. Satversmes sapulce ir augstākā Akadēmijas akadēmiskās un zinātniskās darbības pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcija.
Rīgā, 2012. gada 31. janvārī

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre I.Viņķele
Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis


1. Bīskaps emer. Pāvils Brūvers – Satversmes sapulces priekšsēdētājs
2. Bīskaps Hanss Martins Jensons – Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieks 
3. Prof.bak. izglītībā Lilita Čukule – Satversmes sapulces sekretāre
4. Dr.theol. Guntis Kalme
5. Mg.theol. Laila Čakare
6. Mg.theol. Indulis Paičs
7. Mg.art. Juris Griņēvičs
8. Mg.art. Kristīne Adamaite
9. Studējošais Ingmārs Ļakas
10. Studējošais Uģis Salna
11. Mg.art. Ilze Sprance

LA Senāts
Augstskolas ''Nodibinājums "Lutera Akadēmija"''
Satversme
III. Akadēmijas pārvalde un struktūra

27. pants. Senāts ir Akadēmijas personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas apstiprina dokumentus, kuri reglamentē Akadēmijas akadēmiskās un zinātniskās darbības sfēras.
Rīgā, 2012. gada 31. janvārī

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre I.Viņķele
Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis


1. Bīskaps Hanss Martins Jensons – Senāta priekšsēdētājs
2. Mg.art. Ilze Sprance – Senāta priekšsēdētāja vietniece
3. Mg.paed. Helēna Andersone – Senāta sekretāre
4. Dr.theol. Guntis Kalme
5. Mg.theol. Laila Čakare
6. Mg.art. Vilis Kolms
7. Studējošais Uģis Salna

LA Revīzijas komisija
Augstskolas ''Nodibinājums "Lutera Akadēmija"''
Satversme
III. Akadēmijas pārvalde un struktūra

42. pants. Revīzijas komisija ir Akadēmijas finansiālās darbības kontroles institūcija. [..]
43. pants. Revīzijas komisija pārbauda visu akadēmijas finansiālās un saimnieciskās darbības jomu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Akadēmijas Satversmei un Akadēmijas Dibinātāja lēmumiem. [..]
Rīgā, 2012. gada 31. janvārī

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre I.Viņķele
Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis


1. Aivars Kaņeps
2. Intars Jonītis
3. Iveta Ilsuma
4. Jānis Moors

LA Šķīrējtiesa
Augstskolas ''Nodibinājums "Lutera Akadēmija"''
Satversme
III. Akadēmijas pārvalde un struktūra

45. pants. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:
    45.1. studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par Akadēmijas Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem;
    45.2. strīdus starp Akadēmijas amatpersonām un struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās;

    45.3. iesniegumus par administratīva akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus par tiem, kā arī pilda citus Akadēmijas Satversmē paredzētus uzdevumus.
Rīgā, 2012. gada 31. janvārī

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre I.Viņķele
Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis


1. Dzintars Laugalis
2. Aivars Gusevs
3. Laila Čakare
4. Ilze Sprance
5. Valdis Šmits

2018. gada 14. augusts
Vārda dienas: Zelma, Zemgus, Virma
Akadēmiskais kalendārs
Draugi
© 2018 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »