Mentoru programma

Kas tas ir?

Lutera Akadēmijas (LA) Mentoru programma ir balstīta uz brīvprātības principiem un tās mērķis ir veicināt  jauno studējošo integrēšanos LA studiju procesā, zinātniski pētnieciskā darbībā un kristīgā sadraudzībā.

Mentoru programma tiek īstenota, veicot mentoringu, t.i., zināšanu pārneses procesu, kas sevī ietver konsultāciju sniegšanu un cita veida informācijas apmaiņu un komunikāciju, kurā padomdevējs (Mentors) dalās praktiskās zināšanās par LA studiju procesu, zinātniski pētniecisko darbību un kristīgo sadraudzību, un sniedz padomus jaunajiem studējošajiem.

Mentora un mentorējamā sadarbība balstās uz savstarpējās vienošanās pamata  un nepieciešamības.

Mentors par sasniegtajiem rezultātiem regulāri  informē mentoru programmas koordinatoru.

Mentora programmas koordinēšanu veic Studējošo pašpārvaldes nozīmēts koordinators.

Mentoru programmas koordinators:

Ingmārs Ļakas
Satversmes sapulces loceklis
Ar Mentoru programmas koordinatoru var sazināties,
aizpildot zemāk esošo anketu!!!

Sazināties ar Mentoru programmas koordinatoru
* Vārds Uzvārds:
* E-pasts:
* Temats:
   Pievienot failu:
2019. gada 15. decembris
Vārda dienas: Johanna, Hanna, Jana
Twitter
Timo Laato                

     No 25.-29.novembrim       katru vakaru 17:30 - 20:30

Lutera akadēmijā vieslektora Dr.theol.TIMO LAATO
lekcijas
PĀVILA VĒSTULES ROMIEŠIEM EKSEĢĒZĒ
                                                                                                                             Aicināti visi interesenti!


Draugi
© 2019 Nodibinājums “Lutera Akadēmija”. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »